SAKAO 1991 - 2011 | Webdesign | Vydavateľstvo | Video


Manuál disekcie spánkovej kosti s nácvikom postupu pri kochleárnej implantácii a implantácii aktívneho stredoušného implantátu
AUDIOLÓGIA

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované vyšetrovacie metódy, ktoré sa používajú v každodennej otorinolaryngologickej praxi, v audiologickom skríningu, na objektívne stanovenie prahu sluchu a pre neurootologickú diagnostiku. Samostatné kapitoly sú venované vyšetreniu tinitu, vplyvu hluku na sluchový orgán a vyšetreniam rovnovážneho aparátu, pomôckam pre rehabilitáciu porúch sluchu, implantátom. Jedinečný je komplexný pohľad na celú škálu moderných metód používaných v audiológii s veľkým množstvom konkrétnych príkladov a výsledkov vyšetrení. (Kniha je vo slovenskom jazyku.)

Túto stránku vyrvoril

Ing. Kabát Marek

ako praktyckú časť maturitnej skúšky

SAKAO spol. s r.o.


Hlavná č.325
900 41 Rovinka
Tel: 0905/659789