V súčasnosti ponúkame

  • počítačové služby
  • vydavateľská činnosť
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárskej výroby
  • služby súvisiace s produkciou filmov alebo vídeozáznamov
  • organizovanie kurzov, seminárov a kongresov
  • webdesign

História

Od roku 1991 do roku 2011 sa firma zaoberala strojárskou výrobou na zákazku. Podľa požiadaviek zákazníka a jeho dokumentácie sme vyrábali vyrobky a zaridenia. Ako jeden z piatich výrobcov v Bratislave sme mali horizontálnu vyvŕtavačku s optickým zameriavanim a vyrábali sma na nej veľmi presné vyrobky. Obrobňu sme mali vybavenú 4 kusmi sústruhov s maximálnou točnou dĺžkou 2m a priemerom 300 mm, 2 univerzálnymi frézovačkami, 1 kusom odvalovacej frézy na výrobu čelných ozubení s priamymi a šikmými zubami a reťazových kolies, rovinnou brúskou s magnetickým upínaním s brúsnou plochou 700 x 300 mm, brúskou na guľato do priemeru 300mm a dĺžky 1m, vertikálnou obražačkou s dĺžkou drážky 100 mm, 2 kusmi nástrojových brúsiek na brúsenie fréz a sústružníckych nožov. Spoločnosť zamestnávala až 35 výrobných robotníkov v profesiách zámočník, sústružník, frézar, zvárač, 2 kooperátorov, 1 účtovníčku a 2 majstrov. Firma pracovala v jednosmennej prevádzke 8 hodín denne.

Túto stránku vyrvoril

Ing. Kabát Marek

ako praktyckú časť maturitnej skúšky

SAKAO spol. s r.o.


Hlavná č.325
900 41 Rovinka
Tel: 0905/659789