Profil firmy SAKAO - Kontakt

Sídlo
SAKAO spol.s r.o.
Hlavná č.325
900 41 Rovinka

Konateľ: Ing. Marek Kabát
Tel/Fax: 0905 659789
Email: kabatmarek[zavinac]stonline[bodka]sk

IČO: 00684261
DIČ pre DPH: SK2020362795
Bankové spojenie: 19706062/0200

Ako nás nájdete v roku 2014

Sídlime v areále Štátnej skúšobne pôdohospodárskej - na konci Rovinky do prava ako do OSPRY.
Túto stránku vyrvoril

Ing. Kabát Marek

ako praktyckú časť maturitnej skúšky

SAKAO spol. s r.o.


Hlavná č.325
900 41 Rovinka
Tel: 0905/659789